PANTAWID LIWANAG PROGRAM RECIPIENTS.

Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang mahigit kumulang na 3 milyong "Lifeline" na konsumidores sa pamamagitan ng paglilibre sa kanilang Marso na bill sa kuryente. Ito ay pinangungunahan ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association(PHILRECA) at ng lahat ng mga Electric Cooperatives sa buong bansa na nagtulong tulong upang maibahagi ang programang ito sa mga mahihirap na konsumidores na kasalukuyang nakikipagsapalaran sa epekto ng COVID-19.

PANTAWID LIWANAG PROGRAM RECIPIENTS.

Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang mahigit kumulang na 3 milyong "Lifeline" na konsumidores sa pamamagitan ng paglilibre sa kanilang Marso na bill sa kuryente. Ito ay pinangungunahan ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association(PHILRECA) at ng lahat ng mga Electric Cooperatives sa buong bansa na nagtulong tulong upang maibahagi ang programang ito sa mga mahihirap na konsumidores na kasalukuyang nakikipagsapalaran sa epekto ng COVID-19.