We're Happy
To Serve you
#FiftyYearsofNEA

BILLING RATES RATE SCHEDULE FOR RESIDENTIAL CONSUMERS AND BREAKDOWN OF GENERATION CHARGE

About Us

Cagayan 1 Electric Cooperative, Inc. CAGELCO 1) is one of the two electric cooperatives organized in the province of Cagayan. It was registered on November 15, 1971.

Ang CAGELCO I ay acronym para sa (nangangahulugang) CAGAYAN I ELECTRIC COOPERATIVE INC. Ito ay isa sa 121 E.C. Cooperatives na binuo at pinamumunuan ng National Electrification Administration sa ilalim ng PD 269 at iniakda noong kapanahunan pa ni President Marcos. Ang pagkakabuo ng mga EC sa ating bansa ay bunga ng paghahangad ng “Total Electrification” o pagkakaroon ng supply ng kuryente sa buong bansa lalong lalo na sa mga kanayunan. Hindi naging madali ang pagsisimula sa proyektong pagpapailaw. Madami itong mga pinagdaanang pagsubok.

Interruption Notice

February 20, 2021

CAGELCO 1 NOTICE OF SCHEDULED POWER INTERRUPTION

WHEN: February 20, 2021 (Saturday)
6:00 am to 6:00 pm

WHERE:
FEEDER 41
...

February 20, 2021

CAGELCO 1 NOTICE OF SCHEDULED POWER INTERRUPTION

WHEN: February 20, 2021 (Saturday)
8:00 am to 5:00 pm

WHERE:
FEEDER 22(Maguir...

February 13, 2021

CAGELCO 1 NOTICE OF SCHEDULED POWER INTERRUPTION

WHEN: February 13, 2021 (Saturday)
8:00 am to 5:00 pm

WHERE:
FEEDER 43(Dungao...