We're Happy
To Serve you
#FiftyYearsofNEA

BILLING RATES RATE SCHEDULE FOR RESIDENTIAL CONSUMERS AND BREAKDOWN OF GENERATION CHARGE

About Us

Cagayan 1 Electric Cooperative, Inc. CAGELCO 1) is one of the two electric cooperatives organized in the province of Cagayan. It was registered on November 15, 1971.

Ang CAGELCO I ay acronym para sa (nangangahulugang) CAGAYAN I ELECTRIC COOPERATIVE INC. Ito ay isa sa 121 E.C. Cooperatives na binuo at pinamumunuan ng National Electrification Administration sa ilalim ng PD 269 at iniakda noong kapanahunan pa ni President Marcos. Ang pagkakabuo ng mga EC sa ating bansa ay bunga ng paghahangad ng “Total Electrification” o pagkakaroon ng supply ng kuryente sa buong bansa lalong lalo na sa mga kanayunan. Hindi naging madali ang pagsisimula sa proyektong pagpapailaw. Madami itong mga pinagdaanang pagsubok.

Interruption Notice

December 04, 2022 (Sunday)

NOTICE OF SCHEDULED POWER INTERRUPTION

December 04, 2022 (Sunday) 7:00 am to 5:00 pm

FEEDER 21
Par...

December 03, 2022 (Saturday)

NOTICE OF SCHEDULED POWER INTERRUPTION

December 03, 2022 (Saturday) 7:00 am to 5:00 pm

FEEDER 41
T...

NGCP NOTICE OF SCHEDULED POWER INTERRUPTION

Date/Day/Time: September 18, 2022/Sunday/7:00AM to 6:00PM

Activity: To facilitate replacement of wood poles to steel poles and conduct corrective...