CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM 2020.

"Isang sako para kay manong Kutsero"

Mahigit tatlong buwan na rin ang nakalipas ngunit marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na nakikipagsapalaran sa epekto ng COVID-19. Marami ang natigil sa kanikanilang mga hanapbuhay at yung iba naman ay permanente nang nawalan ng pagkukunan ng pangkabuhayan. Kung kaya naman, bilang suporta sa mga naapektuhan ng pandemyang ating kinakahaharap, napili ng CAGELCO 1 ang sektor ng mga “Kochero” na bahagian ng ayuda. Mabibigyan ng tig-iisang sakong bigas ang mahigit kumulang na tatlong daang mangangalesa na manggagaling sa apat na munisipalidad na sakop ng CAGELCO 1. Itong aktibidad na ito ay magiging parte rin ng Corporate Social Responsibility ng ahensya.

"Isang sako para kay manong Kutsero"

Mahigit tatlong buwan na rin ang nakalipas ngunit marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na nakikipagsapalaran sa epekto ng COVID-19. Marami ang natigil sa kanikanilang mga hanapbuhay at yung iba naman ay permanente nang nawalan ng pagkukunan ng pangkabuhayan. Kung kaya naman, bilang suporta sa mga naapektuhan ng pandemyang ating kinakahaharap, napili ng CAGELCO 1 ang sektor ng mga “Kochero” na bahagian ng ayuda. Mabibigyan ng tig-iisang sakong bigas ang mahigit kumulang na tatlong daang mangangalesa na manggagaling sa apat na munisipalidad na sakop ng CAGELCO 1. Itong aktibidad na ito ay magiging parte rin ng Corporate Social Responsibility ng ahensya.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM 2020.

"Isang sako para kay manong Kutsero"

Mahigit tatlong buwan na rin ang nakalipas ngunit marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na nakikipagsapalaran sa epekto ng COVID-19. Marami ang natigil sa kanikanilang mga hanapbuhay at yung iba naman ay permanente nang nawalan ng pagkukunan ng pangkabuhayan. Kung kaya naman, bilang suporta sa mga naapektuhan ng pandemyang ating kinakahaharap, napili ng CAGELCO 1 ang sektor ng mga “Kochero” na bahagian ng ayuda. Mabibigyan ng tig-iisang sakong bigas ang mahigit kumulang na tatlong daang mangangalesa na manggagaling sa apat na munisipalidad na sakop ng CAGELCO 1. Itong aktibidad na ito ay magiging parte rin ng Corporate Social Responsibility ng ahensya.