BAGONG DIREKTIBA NG ENERGY REGULATORY COMMISSION(ERC) ALINSUNOD SA REPUBLIC ACT. NO. 11494 o “BAYANIHAN II”

BAGONG DIREKTIBA NG ENERGY REGULATORY COMMISSION(ERC) ALINSUNOD SA REPUBLIC ACT. NO. 11494 o “BAYANIHAN II”

Alinsunod sa bagong direktiba ng Energy Regulatory Commission (ERC) na inilabas noong October 29, 2020, ang Cagayan 1 Electric Cooperative, Inc.(CAGELCO 1) ay hindi magpapatupad ng disconnection sa serbisyo ng kuryente para sa mga accounts na may buwanang konsumo na hindi lalagpas sa 40 kilowatthours (kWh) at para lamang ito sa mga accounts na nagsimula noong Setyembre. Para po sa ating kaalaman, ang lifeline consumption level ng CAGELCO 1 na naaprubahan ng ERC ay nasa 20 kWh/month lamang.

Ang patakaran na ito ay hanggang December 31, 2020, na para sa mga kwalipikadong accounts.

Para naman po sa mga Member-Consumer-Owners na may kakayahang magbayad, hinihikayat po namin kayo na hanggat maaari, bayaran po natin ang ating mga buwanang obligasyon sa orihinal na itinakdang petsa o “due date” nito upang maiwasan ang pagkakaipon ng mga bayaring pangkuryente at matulungan din natin ang ating Electric Coop at ang industriya ng kuryente nang sa gayon ay mapanatili nating nasa maayos at normal na condition ang cash flow at upang matiyak din natin ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente.

Atin ding tandaan na ang mga tanggapan at ahensiya na pagmamay-ari at kontrolado ng gobyerno ay hindi saklaw nitong ERC Advisory.

Kung nais po natin ng patunay o mabigyang linaw sa naturang ERC advisory, mangyaring bisitahin ang
http://www.erc.gov.ph/ContenPage/62159

Maraming salamat po. 

BAGONG DIREKTIBA NG ENERGY REGULATORY COMMISSION(ERC) ALINSUNOD SA REPUBLIC ACT. NO. 11494 o “BAYANIHAN II”

Alinsunod sa bagong direktiba ng Energy Regulatory Commission (ERC) na inilabas noong October 29, 2020, ang Cagayan 1 Electric Cooperative, Inc.(CAGELCO 1) ay hindi magpapatupad ng disconnection sa serbisyo ng kuryente para sa mga accounts na may buwanang konsumo na hindi lalagpas sa 40 kilowatthours (kWh) at para lamang ito sa mga accounts na nagsimula noong Setyembre. Para po sa ating kaalaman, ang lifeline consumption level ng CAGELCO 1 na naaprubahan ng ERC ay nasa 20 kWh/month lamang.

Ang patakaran na ito ay hanggang December 31, 2020, na para sa mga kwalipikadong accounts.

Para naman po sa mga Member-Consumer-Owners na may kakayahang magbayad, hinihikayat po namin kayo na hanggat maaari, bayaran po natin ang ating mga buwanang obligasyon sa orihinal na itinakdang petsa o “due date” nito upang maiwasan ang pagkakaipon ng mga bayaring pangkuryente at matulungan din natin ang ating Electric Coop at ang industriya ng kuryente nang sa gayon ay mapanatili nating nasa maayos at normal na condition ang cash flow at upang matiyak din natin ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente.

Atin ding tandaan na ang mga tanggapan at ahensiya na pagmamay-ari at kontrolado ng gobyerno ay hindi saklaw nitong ERC Advisory.

Kung nais po natin ng patunay o mabigyang linaw sa naturang ERC advisory, mangyaring bisitahin ang
http://www.erc.gov.ph/ContenPage/62159

Maraming salamat po. 

BAGONG DIREKTIBA NG ENERGY REGULATORY COMMISSION(ERC) ALINSUNOD SA REPUBLIC ACT. NO. 11494 o “BAYANIHAN II”

BAGONG DIREKTIBA NG ENERGY REGULATORY COMMISSION(ERC) ALINSUNOD SA REPUBLIC ACT. NO. 11494 o “BAYANIHAN II”

Alinsunod sa bagong direktiba ng Energy Regulatory Commission (ERC) na inilabas noong October 29, 2020, ang Cagayan 1 Electric Cooperative, Inc.(CAGELCO 1) ay hindi magpapatupad ng disconnection sa serbisyo ng kuryente para sa mga accounts na may buwanang konsumo na hindi lalagpas sa 40 kilowatthours (kWh) at para lamang ito sa mga accounts na nagsimula noong Setyembre. Para po sa ating kaalaman, ang lifeline consumption level ng CAGELCO 1 na naaprubahan ng ERC ay nasa 20 kWh/month lamang.

Ang patakaran na ito ay hanggang December 31, 2020, na para sa mga kwalipikadong accounts.

Para naman po sa mga Member-Consumer-Owners na may kakayahang magbayad, hinihikayat po namin kayo na hanggat maaari, bayaran po natin ang ating mga buwanang obligasyon sa orihinal na itinakdang petsa o “due date” nito upang maiwasan ang pagkakaipon ng mga bayaring pangkuryente at matulungan din natin ang ating Electric Coop at ang industriya ng kuryente nang sa gayon ay mapanatili nating nasa maayos at normal na condition ang cash flow at upang matiyak din natin ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente.

Atin ding tandaan na ang mga tanggapan at ahensiya na pagmamay-ari at kontrolado ng gobyerno ay hindi saklaw nitong ERC Advisory.

Kung nais po natin ng patunay o mabigyang linaw sa naturang ERC advisory, mangyaring bisitahin ang
http://www.erc.gov.ph/ContenPage/62159

Maraming salamat po.